PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL "CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Axa Prioritara 2: "Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare"
Domeniul major de intervenţie 2.1: "Cercetare dezvoltare in parteneriat intre universitati/institute de cercetare-dezvoltare
si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie"

Operaţiunea 2.1.2: "Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate"

Titlul proiectului:
TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU SECTORUL DE PIELARIE CARE SA ASIGURE CRESTEREA COMPETITIVITATII
PRIN CDI, CALITATII VIETII SI PROTECTIA MEDIULUI

  innova logo thinker
   

Acronim INNOVA-LEATHER
Contract nr. 242/20.09.2010 ID 638 COD SMIS-CSNR 12579
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Obiective: tehnologii curate prietenoase mediului si omului, alternative tabacirii in crom, valorificarea deseurilor de piei rezultate, realizarea unui nou tip de piele "wet-white".